BẢNG GIÁ XE MAZDA

New Mazda 2 Sedan

AT509.000.000Liên hệ
DELUXE545.000.000Liên hệ
LUXURY599.000.000Liên hệ
PREMIUM649.000.000Liên hệ

New Mazda 2 Sport

DELUXE555.000.000Liên hệ
LUXURY609.000.000Liên hệ
PREMIUM665.000.000Liên hệ

Mazda 2

DELUXE514.000.000Liên hệ
LUXURY564.000.000Liên hệ
SPORT LUXURY594.000.000Liên hệ
SPORT LUXURY (nội thất sáng)604.000.000Liên hệ

Mazda 3

LUXURY669.000.000Liên hệ
LUXURY ( nội thất sáng)664.000.000Liên hệ
SPORT699.000.000Liên hệ
PREMIUM750.000.000Liên hệ

All New Mazda 3 Sedan

1.5 DELUXE709.000.000Liên hệ
1.5 LUXURY759.000.000Liên hệ
1.5 PREMIUM829.000.000Liên hệ
2.0LUXURY859.000.000Liên hệ
2.0 PREMIUM909.000.000Liên hệ

All New Mazda 3 Sport

1.5 DELUXE SPORT749.000.000Liên hệ
1.5 LUXURY SPORT789.000.000Liên hệ
1.5 PREMIUM SPORT859.000.000Liên hệ
2.0 LUXURY SPORT889.000.000Liên hệ
2.0 PREMIUM SPORT929.000.000Liên hệ

Mazda 6

DELUXE819.000.000Liên hệ
LUXURY899.000.000Liên hệ
LUXURY (Nội thất sáng)904.000.000Liên hệ
PREMIUM1.019.000.000Liên hệ

Mazda CX5

DELUXE899.000.000Liên hệ
DELUXE ( Nội thất sáng )904.000.000Liên hệ
PREMIUM999.000.000Liên hệ
PREMIUM (Nội thất sáng)1.004.000.000Liên hệ
PREMIUM AWD1.019.000.000Liên hệ

NEW MAZDA CX5

NEW MAZDA CX5 DELUXE899.000.000Liên hệ
NEW MAZDA CX5 LUXURY949.000.000Liên hệ
NEW MAZDA CX5 PREMIUM989.000.000Liên hệ
NEW MAZDA CX-5 SIGNATURE PREMIUM (No i-Activsense)1.019.000.000Liên hệ
NEW MAZDA CX-5 SIGNATURE PREMIUM1.069.000.000Liên hệ
NEW MAZDA CX-5 SIGNATURE PREMIUM AWD1.149.000.000Liên hệ

Mazda CX-8

DELUXE1.149.000000Liên hệ
LUXURY1.199.000.000Liên hệ
PREMIUM1.349.000.000Liên hệ
PREMIUM AWD1.399.000.000Liên hệ

BT-50

STANDARD590.000.000Liên hệ
DELUXE625.000.000Liên hệ
LUXURY664.000.000Liên hệ
PREMIUM749.000.000Liên hệ